Anunt selectie participanti Erasmus+2017

LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL , Deva va face in perioada.03.10-.15.10.2016, selecţia elevilor participanţi la Proiectul Ersmus + cu titlul ,, European mobility for European students”, număr proiect 2016-1-RO01-KA102-023354.
Proiectul este finanţat din fondurile Uniunii Europene şi se derulează în cadrul Consorţiului educaţional VET VEST + în cadrul căruia organizaţiile partenere sunt Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni –organizaţia beneficiară şi coordonatorul proiectului, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaş Beiuş, Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva şi Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni -organizaţii de trimitere.
Proiectul Erasmus + 2016-1-RO01-KA102-023354 se adresează elevilor clasei a X a B turism si alimentatie şi constă în realizarea de catre participanţi a unei mobilităţi transnaţionale pt. derularea a trei săptămâni de stagii de pregătire practică prevăzute în planul cadru de învăţământ. Mobilitatea va avea loc în perioada 27.03-14.04.2016 în localitatea Montijo, Portugalia.
Selectarea elevilor participanţi se va face pe bază de dosar de candidatură şi concurs.Elevii participanti vor trebui sa aiba acordul scris al ambilor parinti.
Concursul presupune două probe scrise şi o probă practică. Probele scrise constau într-un test de specialitate(Bazele restauraţiei cls a IX-a) şi un test de limba engleză.Proba practică constă într-un interviu motivaţional.Ponderea acestor probe în nota finala este: test specialitate 40%, test limba engleză 30%, interviu motivaţional 30%.
Dosarul se va înregistra le secretariatul unităţii până în data de 07.10.2016 şi va conţine:
• CV în format Europass
• copia după CI
• scrisoare de intenţie
• recomandare din partea profesorului diriginte
Datele de desfăşurare ale probelor de concurs sunt :
Probă scrisă specialitate: 10.10.2016
Probă scrisă L. Engleză: 11.10.2016
Interviu motivaţional: 12.10.2016
Afișarea rezultatelor : 14.10.2015
Termenul pentru depunerea contestaţiilor este 24 de ore din momentul afişării rezultatelor și se depun la secretariat.
Lista finală cu participanţii la mobilitate va fi afişată după soluţionarea contestaţiior.

Director, prof. Mariana Luminita Benea
Responsabil proiect, Anca Ioana Popa