Bacalaureat 2022

    Găsiți mai jos lista cu programarea elevilor absolvenți pentru examenul de bacalaureat și chiar rezultatele

- competențe lingvistice de comunicare orală proba A - Limbă și literatura română

- competențe digitale proba D - TIC

- pentru proba C este valabilă programarea de la proba A (oral din data de 14.06.2022)

- rezultatele examenelor de competență

- examenele de bacalaureat se susțin la Liceul Energetic, lânga noi.