Căutăm oferte de lucrări de construcții interioare

Anunt de intentie

Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva, in calitate de autoritate contractanta, invita operatorii economici sa depuna ofera de achizitie servicii de proiectare lucrari de reparatii curente.

Corspondenta se poate depune si la adresa achizitii@ltgmoisildeva.ro