Calendarul examenului de bacalaureat pentru 2018

În cazul când sunteți absolvent al anilor anteriori, la înscrierea pentru susținerea examenului de bacalaureat trebuie să aveți în copie următoarele documente:
- Certificat de naștere
- Carte de identitate
- Foaie matricolă
- Diplome de competență
De la a treia suținere a unei probe se achită taxa de aproximativ 40 lei.