Concurs pentru ocupare de post

In documentația anexată anunțului căsiți tot ce trebuie să știți despre concursul pentru ocupare a posturilor de paznic și muncitor electrician.