Documente

Nr. Titulul documentului: Tip: Fisier Document
1 ACORD DE PARTENRIAT PENTRU EDUCAȚIE Intern AcordPartEduc.pdf
2 Acte necesare la inscriere Tipizat Acte necesare la inscriere.pdf
3 Anunt de slectie candidat Intern Anunț administrator financiar.pdf
4 Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019 MECTS OMEN 5360_2017_Calendar cifra de scolarizare IP si ID (1).pdf
5 Cerere de inscriere la liceu - seral Tipizat CERERE DE ÎNSCRIERE_liceu seral.pdf
6 Cerere eliberare f.m. Tipizat Cerere eliberare f.m..pdf
7 Cerere tema proiect Tipizat Cerere tema proiect.pdf
8 COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITAŢII - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Intern ROFalCEAC.pdf
9 Dispozitia nr. 79/23.10.2013 privind constituirea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii Intern DecNumCEAC.pdf
10 Fișa de înscriere la liceu sau profesională Tipizat Fisa de inscriere liceu sau profesionala.pdf
11 HARTA PARTENERIATELOR PENTRU STAGIILE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ CU AGENŢII ECONOMICI ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013 Intern Parteneri practica.pdf
12 Infiinţare Intern DocInfiintare.pdf
13 Invitatie la Jubileul Liceului "Grigore Moisil"Deva Intern Invitatie50.pdf
14 Listă proceduri CEAC Intern ListaProcedCEAC.pdf
15 Materialele din care se suțin diferențele Intern materiale_diferente.zip
16 Metodologie gradatii de merit 5455_2013 MECTS Metodologie gradatii de merit 5455_2013.pdf
17 Metodologie mobilitate de personal didactic 2014-2015 MECTS Metodologie mobilitate de personal didactic 2014-2015.pdf
18 OMEN 5451_2013 Aprobare metodologie mobilitate MECTS OMEN 5451_2013 Aprobare metodologie mobilitate.pdf
19 OMEN 5455 Metodologie_gradatie 2014 MECTS OMEN 5455 Metodologie_gradatie 2014.pdf
20 Ordin Grafic Certificare 2013-2014 MECTS Ordin_Grafic_Certificare_2013-2014.pdf
21 PLAN ANUAL DE ACȚIUNE AL COMISIEI CEAC ANUL SCOLAR 2013-2014 Intern Plan anual 2013-2014.pdf
22 Plan de Acţiune al Şcolii 2013-2018 Intern PAS Grigore Moisil 2013-2018.pdf
23 Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023 Intern Plan de Acţiune al Şcolii cu PO 2019-2020 revizuit dec 2019.pdf
24 Plan operational Intern Plan operational.pdf
25 Procedura de promovare școală Intern procedura promovare oferta școlara 2021-2022.pdf
26 Procedura operationala admitere scoala profesionala 2019-2020 Intern Procedura operationala admitere scoala profesionala 2019-2020.pdf
27 Procedura operațională de admitere în învățământul postliceal Intern Procedura de admitere PL (1) 2018.pdf
28 Procedura operațională de sesizare confidențială a suspiciunilor și faptelor de violență. Intern PO SESIZARE CONFIDENȚIALĂ SUSPICIUNI ȘI FAPTE DE VIOLENȚĂ.pdf
29 Procedura operațională privind admiterea în învățământul profesional de stat Intern PO22GM.pdf
30 Procedura operațională privind preselecția în învățământul profesional de stat Intern PO40CEAC.pdf
31 Procedura oprațională privind accesul in unitatea scolară. Intern PO ACCES PERSOANE INCINTA UNITĂȚII.pdf
32 Proiect Erasmus+ 2018-1-RO01-KA102-047756 Anunt selectie participanti Intern Anunt selectie participanti.pdf
33 Proiect Erasmus+ 2019-1-RO01-KA102-062240 Anunț selecție participanți Intern Anunt selectie participanti.pdf
34 Proiect Erasmus+ 2019-1-RO01-KA102-062240 Anunț selecție persoane însoțitoare Intern Anunt selectie persoane insotitoare.pdf
35 Proiect Erasmus+ 2019-1-RO01-KA102-062240 Erata la anunțul selecție participanți Intern Erata la anuntul selectie participanti.pdf
36 Proiect Erasmus+ 2020-1-RO01-KA102-078601 Prezentare proiect Intern Prezentare proiect.pdf
37 Proiect Erasmus+ Portugalia - Stagii de practică pentru un viitor fără granițe - 2018-1-RO01-KA102-047756 Intern Erasmus.pdf
38 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizAudit Intern documentatie de atribuire pentru achizitionare audit.pdf
39 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizConsPapetarie Intern Documentatia de atribuire achizitii consumabile si papetarie.pdf
40 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizConsPapetarie_Centralizator preturi Intern Centralizator preturi.pdf
41 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizConsPapetarie_Declaratia art180 Intern Declaratia art180.pdf
42 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizConsPapetarie_Declaratia art69 Intern Declaratia art69.pdf
43 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizConsPapetarie_Invitatie Intern Invitatie participare_achizitii consumabile si papetarie.pdf
44 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizConsPapetarie_Oferta financiara Intern Oferta financiara.pdf
45 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizConsPapetarie_Oferta tehnica Intern Oferta tehnica_achizitii consumabile si papetarie.pdf
46 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizConsPapetarie_Scrisoare inaintare Intern Scrisoare de inaintare_achizitii consumabile si papetarie.pdf
47 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizDifSpotTV Intern Documentatie achizitie difuzare spot TV.pdf
48 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizEchipamente Intern documente de atribuire pentru achizitionarea directa - echipame.pdf
49 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizEchipamente Completari Intern documente de atribuire pentru achizitionarea directa - echipame - Erata.pdf
50 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizEchipamente Forma finala Intern Documentatie atribuire echipam. de birou si fotografice - forma finala.pdf

Pages