Documente interne

Nr. Titulul documentului: Tip: Fisier Document
51 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg - DocAtrib Intern DocAtribServOrgTarg.pdf
52 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Declaratia art180 Intern DocDecl180ServOrgTarg.pdf
53 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Declaratia art69 Intern DocDecl69ServOrgTarg.pdf
54 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Formular oferta tehnica Intern DocTehnServOrgtarg.pdf
55 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Formularoferta financiara Intern DocOferServOrgTarg.pdf
56 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Invitatia de participare Intern DocInvServOrgTarg.pdf
57 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Scrisoare de inaintare Intern DocScrServOrgTarg.pdf
58 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Selecție elevi participanți Intern anunt selectie elevi erasmus franta.pdf
59 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Diseminare proiect Intern diseminare proiect Erasmus.pdf
60 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Diseminare proiect - Deva, oct.2018 Intern diseminare proiect erasmus, deva oct 2018.pdf
61 Raport activitate Rose 2017-2018 Intern Raport ROSE- 2017-2018.pdf
62 Raport activitate Rose 2018-2019 Intern Raport ROSE- 2018-2019.pdf
63 Raport activitate Rose 2019-2020 Intern Raport ROSEl- 2019-2020.pdf
64 Raport privind starea și calitatea învățământului 2016-2017 Intern raport starea si calitatea inv 2016-2017.pdf
65 Raport privind starea și calitatea învățământului 2017-2018 Intern RAEI_MOISIL_2017-2018.pdf
66 Raport privind starea și calitatea învățământului 2017-2018 sem.I Intern RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI.pdf
67 Raport starea si calitatea inv sem I 2020-2021 Intern Raport starea si calitatea inv sem I 2020-2021.pdf
68 Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Tehnologic "Grigore Moisil" Deva Intern ROI grigore moisil 2016-2017.pdf
69 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare Intern ROFUIP 2016.pdf
70 ROSE - SUCCES Câștigătorii procedurilor de selecție ofertanți Intern ANUNT CASTIGATOR.pdf
71 ROSE - SUCCES Notificare ofertanți tehnică de calcul Intern Achiziție_bunuri_Moisil.pdf
72 ROSE - SUCCES Procedura selectiei echipei de implementare Intern Procedura selectie echipa implementare.pdf
73 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.1 ”Eu și cariera mea”. A2 Intern TERMENI DE REFERINTA_CARIERA_TABARA_2018.pdf
74 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.2 ”Dezbatere și comunicare”. A2 Intern TERMENI DE REFERINTA_COMUNICARE_TABARA_2018.pdf
75 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali - Anexe Intern Anexe Selectie consultanti.pdf
76 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” Intern Selectie ofertanti consultanta Biblioteca vie.pdf
77 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” A1P2 Intern INVITATIE PARTICIPARE BIBLIOTECA VIE.pdf
78 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” A2 Intern INVITATIE+TERMENI_Biblioteva vie.pdf
79 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Make a future” A1P1 Intern Selectie consultant Make a future.pdf
80 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Pași spre succes” Intern Selectie consultanti individuali ”PASI SPRE SUCCES”.pdf
81 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Pași spre succes” A1P2 Intern Selectie consultant Pasi spre succes.pdf
82 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.1 ”Eu și cariera mea”. A2 Intern INVITATIE_CARIERA_TABARA_2018.pdf
83 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.2 ”Dezbatere și comunicare”. A2 Intern INVITATIE_COMUNICARE_TABARA_2018.pdf
84 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A2 - tabără Intern TERMENI DE REFERINTA_TABARA.pdf
85 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A1 - tabără Intern Organizare tabara.pdf
86 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A1 -Excursie Intern Organizare excursie.pdf
87 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A2 - tabără Intern INVITATIE PARTICIPARE_TABARA.pdf
88 ROSE - SUCCES Selectie ofertanti materiale consumabile Intern Selectie ofertanti materiale consumabile.pdf
89 ROSE - SUCCES Selecție ofertanți tehnică de calcul 2017 Intern Selectie oferta tehnica de calcul 2017.pdf
90 ROSE - SUCCES Selecție ofertanți tehnică de calcul 2017 - Anexa Intern Anexa Selectie oferta tehnica de calcul 2017.pdf
91 ROSE - SUCCES Selecție pentru achiziția de material didactic, A2. Intern Anexa 6.2.1 Invitatie de participare_Bunuri 2018.11.pdf
92 Stat de funcții la data de 31.03.2018 Intern Stat de functii 31032018.pdf
93 STRATEGIA INTERNĂ DE EVALUARE A CALITĂŢII pentru perioada 2009 – 2013 Intern EvalCalitatii.pdf

Pages