Documente

Nr. Titulul documentului: Tip: Fisier Document
51 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgEvenimente Intern documentatie de atribuire servicii de organizare evenimente.pdf
52 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg - DocAtrib Intern DocAtribServOrgTarg.pdf
53 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Declaratia art180 Intern DocDecl180ServOrgTarg.pdf
54 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Declaratia art69 Intern DocDecl69ServOrgTarg.pdf
55 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Formular oferta tehnica Intern DocTehnServOrgtarg.pdf
56 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Formularoferta financiara Intern DocOferServOrgTarg.pdf
57 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Invitatia de participare Intern DocInvServOrgTarg.pdf
58 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Scrisoare de inaintare Intern DocScrServOrgTarg.pdf
59 Raport privind starea și calitatea învățământului 2016-2017 Intern raport starea si calitatea inv 2016-2017.pdf
60 Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Tehnologic "Grigore Moisil" Deva Intern ROI grigore moisil 2016-2017.pdf
61 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare Intern ROFUIP 2016.pdf
62 ROSE - SUCCES Procedura selectiei echipei de implementare Intern Procedura selectie echipa implementare.pdf
63 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali - Anexe Intern Anexe Selectie consultanti.pdf
64 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Pași spre succes” Intern Selectie consultanti individuali ”PASI SPRE SUCCES”.pdf
65 ROSE - SUCCES Selectie ofertanti materiale consumabile Intern Selectie ofertanti materiale consumabile.pdf
66 ROSE - SUCCES Selecție ofertanți tehnică de calcul 2017 Intern Selectie oferta tehnica de calcul 2017.pdf
67 ROSE - SUCCES Selecție ofertanți tehnică de calcul 2017 - Anexa Intern Anexa Selectie oferta tehnica de calcul 2017.pdf
68 STRATEGIA INTERNĂ DE EVALUARE A CALITĂŢII pentru perioada 2009 – 2013 Intern EvalCalitatii.pdf

Pages