Documente

Nr. Titulul documentului: Tip: Fisier Document
51 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizEcipITsiSO Intern documente de atribuire pentru achizitionarea directa - IT SI SO.pdf
52 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizEcipITsiSO Completari Intern documente de atribuire pentru achizitionarea directa - IT SI SO - Erata.pdf
53 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizEcipITsiSO Forma finala Intern Documentatie atribuire echipamente IT - forma finala.pdf
54 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizEcipITsiSO Suspendare temporara Intern Anunt refacere documentatie.pdf
55 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizExpContab Intern documentatie de atribuire pentru achizitionare expert contabil.pdf
56 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMatPubl Intern Documentatie achizitie materiale publicitare si de informare.pdf
57 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMobilier Intern documente de atribuire pentru achizitionarea directa - mobilier.pdf
58 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMobilier Completari Intern documente de atribuire pentru achizitionarea directa - mobilier - Erata.pdf
59 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMobilier Forma finala Intern Documentatie achizitionare mobilier - forma finala.pdf
60 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMobilier Suspendare temporara Intern Anunt refacere documentatie.pdf
61 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServ Intern documentatie de atribuire pentru achizitionarea directa a serviciilor.pdf
62 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServEditTiparire Intern documentatie atribuire servicii editare si tiparire.pdf
63 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServEditTiparire Forma finala Intern Documentatie achizitionare sevicii de editare si tiparire - forma finala.pdf
64 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServEditTiparire Suspendare temporara Intern Anunt refacere documentatie.pdf
65 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgEvenimente Intern documentatie de atribuire servicii de organizare evenimente.pdf
66 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg - DocAtrib Intern DocAtribServOrgTarg.pdf
67 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Declaratia art180 Intern DocDecl180ServOrgTarg.pdf
68 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Declaratia art69 Intern DocDecl69ServOrgTarg.pdf
69 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Formular oferta tehnica Intern DocTehnServOrgtarg.pdf
70 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Formularoferta financiara Intern DocOferServOrgTarg.pdf
71 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Invitatia de participare Intern DocInvServOrgTarg.pdf
72 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Scrisoare de inaintare Intern DocScrServOrgTarg.pdf
73 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Selecție elevi participanți Intern anunt selectie elevi erasmus franta.pdf
74 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Diseminare proiect Intern diseminare proiect Erasmus.pdf
75 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Diseminare proiect - Deva, oct.2018 Intern diseminare proiect erasmus, deva oct 2018.pdf
76 Raport activitate Rose 2017-2018 Intern Raport ROSE- 2017-2018.pdf
77 Raport activitate Rose 2018-2019 Intern Raport ROSE- 2018-2019.pdf
78 Raport activitate Rose 2019-2020 Intern Raport ROSEl- 2019-2020.pdf
79 Raport comisie CEAC 2021 Intern RAEI_2020-2021.pdf
80 Raport privind starea și calitatea învățământului 2016-2017 Intern raport starea si calitatea inv 2016-2017.pdf
81 Raport privind starea și calitatea învățământului 2017-2018 Intern RAEI_MOISIL_2017-2018.pdf
82 Raport privind starea și calitatea învățământului 2017-2018 sem.I Intern RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI.pdf
83 Raport privind starea și calitatea învățământului 2020-2021 Intern Raport starea si calitatea inv an sc 2020-2021.pdf
84 Raport starea si calitatea inv sem I 2020-2021 Intern Raport starea si calitatea inv sem I 2020-2021.pdf
85 Regulament de organizare si functionare 2022 Intern ROF 2022.pdf
86 Regulament intern 2022 Intern Regulament intern 2022.pdf
87 Regulament intern 2023-2024 Intern RI_MOISIL_2023_2024.pdf
88 Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Tehnologic "Grigore Moisil" Deva Intern ROI grigore moisil 2016-2017.pdf
89 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare Intern ROFUIP 2016.pdf
90 Revista liceului 2021-2022 Intern Revista 2021-2022.pdf
91 ROSE - SUCCES Câștigătorii procedurilor de selecție ofertanți Intern ANUNT CASTIGATOR.pdf
92 ROSE - SUCCES Notificare ofertanți tehnică de calcul Intern Achiziție_bunuri_Moisil.pdf
93 ROSE - SUCCES Procedura selectiei echipei de implementare Intern Procedura selectie echipa implementare.pdf
94 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.1 ”Eu și cariera mea”. A2 Intern TERMENI DE REFERINTA_CARIERA_TABARA_2018.pdf
95 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.2 ”Dezbatere și comunicare”. A2 Intern TERMENI DE REFERINTA_COMUNICARE_TABARA_2018.pdf
96 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali - Anexe Intern Anexe Selectie consultanti.pdf
97 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” Intern Selectie ofertanti consultanta Biblioteca vie.pdf
98 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” A1P2 Intern INVITATIE PARTICIPARE BIBLIOTECA VIE.pdf
99 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” A2 Intern INVITATIE+TERMENI_Biblioteva vie.pdf
100 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Make a future” A1P1 Intern Selectie consultant Make a future.pdf

Pages