Documente

Nr. Titulul documentului: Tip: Fisier Document
51 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMobilier Forma finala Intern Documentatie achizitionare mobilier - forma finala.pdf
52 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMobilier Suspendare temporara Intern Anunt refacere documentatie.pdf
53 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServ Intern documentatie de atribuire pentru achizitionarea directa a serviciilor.pdf
54 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServEditTiparire Intern documentatie atribuire servicii editare si tiparire.pdf
55 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServEditTiparire Forma finala Intern Documentatie achizitionare sevicii de editare si tiparire - forma finala.pdf
56 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServEditTiparire Suspendare temporara Intern Anunt refacere documentatie.pdf
57 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgEvenimente Intern documentatie de atribuire servicii de organizare evenimente.pdf
58 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg - DocAtrib Intern DocAtribServOrgTarg.pdf
59 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Declaratia art180 Intern DocDecl180ServOrgTarg.pdf
60 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Declaratia art69 Intern DocDecl69ServOrgTarg.pdf
61 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Formular oferta tehnica Intern DocTehnServOrgtarg.pdf
62 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Formularoferta financiara Intern DocOferServOrgTarg.pdf
63 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Invitatia de participare Intern DocInvServOrgTarg.pdf
64 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Scrisoare de inaintare Intern DocScrServOrgTarg.pdf
65 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Selecție elevi participanți Intern anunt selectie elevi erasmus franta.pdf
66 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Diseminare proiect Intern diseminare proiect Erasmus.pdf
67 Raport privind starea și calitatea învățământului 2016-2017 Intern raport starea si calitatea inv 2016-2017.pdf
68 Raport privind starea și calitatea învățământului 2017-2018 Intern RAEI_MOISIL_2017-2018.pdf
69 Raport privind starea și calitatea învățământului 2017-2018 sem.I Intern RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI.pdf
70 Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Tehnologic "Grigore Moisil" Deva Intern ROI grigore moisil 2016-2017.pdf
71 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare Intern ROFUIP 2016.pdf
72 ROSE - SUCCES Câștigătorii procedurilor de selecție ofertanți Intern ANUNT CASTIGATOR.pdf
73 ROSE - SUCCES Notificare ofertanți tehnică de calcul Intern Achiziție_bunuri_Moisil.pdf
74 ROSE - SUCCES Procedura selectiei echipei de implementare Intern Procedura selectie echipa implementare.pdf
75 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.1 ”Eu și cariera mea”. A2 Intern TERMENI DE REFERINTA_CARIERA_TABARA_2018.pdf
76 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.2 ”Dezbatere și comunicare”. A2 Intern TERMENI DE REFERINTA_COMUNICARE_TABARA_2018.pdf
77 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali - Anexe Intern Anexe Selectie consultanti.pdf
78 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” Intern Selectie ofertanti consultanta Biblioteca vie.pdf
79 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” A1P2 Intern INVITATIE PARTICIPARE BIBLIOTECA VIE.pdf
80 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” A2 Intern INVITATIE+TERMENI_Biblioteva vie.pdf
81 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Make a future” A1P1 Intern Selectie consultant Make a future.pdf
82 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Pași spre succes” Intern Selectie consultanti individuali ”PASI SPRE SUCCES”.pdf
83 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Pași spre succes” A1P2 Intern Selectie consultant Pasi spre succes.pdf
84 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.1 ”Eu și cariera mea”. A2 Intern INVITATIE_CARIERA_TABARA_2018.pdf
85 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.2 ”Dezbatere și comunicare”. A2 Intern INVITATIE_COMUNICARE_TABARA_2018.pdf
86 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A2 - tabără Intern TERMENI DE REFERINTA_TABARA.pdf
87 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A1 - tabără Intern Organizare tabara.pdf
88 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A1 -Excursie Intern Organizare excursie.pdf
89 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A2 - tabără Intern INVITATIE PARTICIPARE_TABARA.pdf
90 ROSE - SUCCES Selectie ofertanti materiale consumabile Intern Selectie ofertanti materiale consumabile.pdf
91 ROSE - SUCCES Selecție ofertanți tehnică de calcul 2017 Intern Selectie oferta tehnica de calcul 2017.pdf
92 ROSE - SUCCES Selecție ofertanți tehnică de calcul 2017 - Anexa Intern Anexa Selectie oferta tehnica de calcul 2017.pdf
93 Stat de funcții la data de 31.03.2018 Intern Stat de functii 31032018.pdf
94 STRATEGIA INTERNĂ DE EVALUARE A CALITĂŢII pentru perioada 2009 – 2013 Intern EvalCalitatii.pdf

Pages