Dotare

     Activitatea din unitate se desfăşoară în următoarele spaţii: 30 săli de clasă ce cuprind 2 cabinete de informatică conectate la Internet, 2 laboratoare pentru instruirea practică in alimentație publică, 1 laborator de comerț, 2 laboratoare de turism, 1 laborator de estetica, 3 laboratoare destinate activităților din cadrul proiectului european “Parteneriat activ pe piața muncii”, 1 laborator de chimie, 1 laborator de fizică , 2 săli pentru firmele de exercițiu, biblioteca , sala de sport si teren de sport, cabinet medical, cămin.

     Prin implicarea în diverse programe şi proiecte educaţionale şcolare cât şi prin activităţile de autofinanţare s-au asigurat mijloace moderne şi eficiente de învățământ. Materialul didactic pentru ştiinţe (chimie, fizică, biologie) cât şi cel pentru orele de educaţie  fizică şi sport a fost modernizat.

     În şcoală există 10 videoproiectoare, 80 laptopuri, 45 tablete, 10 tablete grafice, 4 flipcharturi, 4 copiatoare, 1 aparat video recorder, 7 table SMART, 18 imprimante multifuncţionale. 

     În biblioteca se găsesc un numar de 26767 cărţi de lectură şi specialitate.

     Unitatea școlară are în vedere următoarele aspecte:

- realizarea  de  demersuri pentru îmbunătăţirea fondurilor bugetare de la bugetul local şi utilizarea acestora în funcţie de priorităţile şcolii;
- amenajarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ în concordanţă cu normele de sănătate şi urmărind crearea unei atmosfere optime;
- realizarea  de  proiecte  şi activităţi extracurriculare.