Elevii

Nr. Nume si prenume Clasa Specialitate Diriginte An școlar
501 BUCUR OCTAVIAN FLORIN XIII Csrp Tehn.actv.com. Bokos Elisabeta 2014-2015
502 BUCUR OCTAVIAN FLORIN XIV Csrp Tehnician în activități de comerț Bokos Elisabeta 2015-2016
503 BUCUR ROXANA ANDREEA X A Economic Barb Elena 2013-2014
504 BUCUR ROXANA ANDREEA XI A Tehn.actv.ec. Barb Elena 2014-2015
505 BUCUR ROXANA ANDREEA XII A Tehnician în activități economice Barb Pușa Elena 2015-2016
506 BUCUR RUXANDRA - MADALINA XII B Tehn.gastronomie Condrat Gabriela 2013-2014
507 BUCUR RUXANDRA MĂDĂLINA II B pl Organizator de conferințe congrese târguri și expoziții
508 BUCUR RUXANDRA MĂDĂLINA I Bpl Org.conf.congr. Crăciun Daniela 2014-2015
509 BUDA (VLAD) LELIOARA XII Crps Tehn.acv.comerț Anghel Delia 2013-2014
510 BUDAI CRISTINA BABY XI As Tehn.actv.com. Blăjan Adina 2014-2015
511 BUDAI LOREDANA LILIANA XI As Tehn.actv.com. Blăjan Adina 2014-2015
512 BUDAI CRISTINA BABY XII As Tehnician în activități de comerț Tomuș Corina 2015-2016
513 BUDAI I LOREDANA LILIANA XIII Asrd Tehn.actv.com. Iacob Mihaiela 2016-2017
514 BUDAI LOREDANA LILIANA XII As Tehnician în activități de comerț Tomuș Corina 2015-2016
515 BUDRIȘ M NICOLAE XIII Bsrd Tehn.prel.lemn Dolcan Marius 2016-2017
516 BUDRIŞ M PAUL SEBASTIAN X Cp Ospatar (chelner) Anghel Delia 2016-2017
517 BUDRIȘ NICOLAE XI Bs Tehn.prel.lemn Dolcan Marius 2014-2015
518 BUDRIȘ NICOLAE XII Bs Tehnician în prelucrarea lemnului Dolcan Marius 2015-2016
519 BUDRIȘ PAUL SEBASTIAN IX Cp Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație Anghel Delia 2015-2016
520 BUDUȘAN OANA COSMINA XII Crps Tehn.acv.comerț Anghel Delia 2013-2014
521 BUDUȘAN OANA COSMINA XI As Tehn.actv.com. Blăjan Adina 2014-2015
522 BUIA CAS SEMEREAN V VIORICA RUSANDA I Bpl Funcționar bancar Bitere Cecilia 2016-2017
523 BUIA COSMINA ANDREEA IX C Turism si alimentație Fruja Cristina 2013-2014
524 BUIA COSMINA ANDREEA X D Turism Fruja Cristina 2014-2015
525 BUIA COSMINA ANDREEA XI D Tehnician în turism Fruja Cristina 2015-2016
526 BUIA V COSMINA ANDREEA XII D Tehnician în turism Fruja Cristina 2016-2017
527 BUIA V LAURA SIMONA X As Tehn.actv.com. Ivan Marilena 2016-2017
528 BUICĂ D DENISA GABRIELA X A Tehn.activ.ec. Feier Daniela 2016-2017
529 BUICĂ DENISA GABRIELA IX A Tehnician în activități economice Feier Daniela 2015-2016
530 BULANCEA LT ERIK RAUL IX Cp Coafor-stilist Dobra Maria 2016-2017
531 BULEA NICOLETA II A pl Organizator de conferințe congrese târguri și expoziții
532 BULEA NICOLETA I Apl Org.conf.congr. Boiț Ramona 2014-2015
533 BULUGEANĂ M SEDRIC MARIAN IX B Tehnician în turism Nagy Andrei 2016-2017
534 BULUMAC M BIANCA IOANA IX Cp Comerciant - vânzător Dobra Maria 2016-2017
535 BURA MIRELA - MONICA XII A Tehn.actv.economice Indre Claudia 2013-2014
536 BURA MIRELA - MONICA I Cpl Funcționar bancar Vlad Cristina 2014-2015
537 BURA MIRELA MONICA II Cpl Funcționar bancar Vlad Cristina 2015-2016
538 BURAC LM RALUCA IRINA XII D Tehnician în turism Fruja Cristina 2016-2017
539 BURAC RALUCA IRINA IX C Turism si alimentație Fruja Cristina 2013-2014
540 BURAC RALUCA IRINA X D Turism Fruja Cristina 2014-2015
541 BURAC RALUCA IRINA XI D Tehnician în turism Fruja Cristina 2015-2016
542 BURIAN CĂS CRIȘAN R ȘTEFANIA XII Csrd Tehn.prel.lemn Selmerean Camelia 2016-2017
543 BURIAN căs CRIȘAN ȘTEFANIA XI Cs Tehnician în prelucrarea lemnului Selmerean Camelia 2015-2016
544 BURLACU RAUL I Cpl Funcționar bancar Vlad Cristina 2014-2015
545 BURZA (COJOCARU) ELENA IX s Protecția mediului Petraș Alin 2014-2015
546 BURZA CĂS COJOCARU E ELENA XI As Tehn.prot.mediului Petraș Alin 2016-2017
547 BURZA căs COJOCARU ELENA X s Tehnician ecolog și protecția calității mediului Petraș Alin 2015-2016
548 BURZA CRISTIAN X s Tehnician ecolog și protecția calității mediului Petraș Alin 2015-2016
549 BURZA T CRISTIAN XI As Tehn.prot.mediului Petraș Alin 2016-2017
550 BUŞTE CAS NASTASĂ V DORINELA XIII Asrd Tehn.actv.com. Iacob Mihaiela 2016-2017
551 BUSTEA LI LUDOVIC ION XI As Tehn.prot.mediului Petraș Alin 2016-2017
552 BUSTEA LUDOVIC ION X s Tehnician ecolog și protecția calității mediului Petraș Alin 2015-2016
553 BUTA (BARTA) SILVIA AURELIA ANA XI As Tehn.actv.com. Blăjan Adina 2014-2015
554 BUȚĂ ADINA MĂDĂLINA IX C Turism si alimentație Condrat Gabriela 2014-2015
555 BUȚĂ ADINA MĂDĂLINA X C Tehnician în gastronomie Condrat Elena 2015-2016
556 BUTA ADRIAN IOAN XI As Tehn.actv.com. Blăjan Adina 2014-2015
557 BUTA ADRIAN IOAN XII As Tehnician în activități de comerț Tomuș Corina 2015-2016
558 BUTA căs BARTA SILVIA AURELIA ANA XII As Tehnician în activități de comerț Tomuș Corina 2015-2016
559 BUTA MARIA RITA I Dpl Org.conf.congr. Necula Claudia 2013-2014
560 BUTA MARIA RITA II Dpl Org.conf.congr. Necula Claudia 2014-2015
561 BUTA N ADRIAN IOAN XII Bsrd Tehn.inst.electrice Dinuță Mihail 2016-2017
562 BUȚĂ R ADINA MĂDĂLINA XI C Tehn.gastronomie Condrat Elena 2016-2017
563 BUTACIU G ROMINA GEORGIANA IX Cp Comerciant - vânzător Dobra Maria 2016-2017
564 BUTAR AURICA IONELA XII A Tehnician în activități economice Barb Pușa Elena 2015-2016
565 BUTAR AURICA-IONELA X A Economic Barb Elena 2013-2014
566 BUTAR AURICA-IONELA XI A Tehn.actv.ec. Barb Elena 2014-2015
567 BUTAŞ ROXANA - GEORGIANA XII C Tehn.turism Șortan-Joca Violeta 2013-2014
568 BUTUREAN MARIA - GABRIELA I Bpl Tehn.actv.com. Chira Sorina 2013-2014
569 BUTUREAN MARIA - GABRIELA II Bpl Tehn.actv.com. Chira Sorina 2014-2015
570 BUZA ALEXANDRU CĂLIN XI A Tehn.actv.economice Feier Daniela 2013-2014
571 BUZA ALEXANDRU CĂLIN XII A Tehn.actv.ec. Feier Daniela 2014-2015
572 BUZATU BOGDAN GEORGIAN IX A Tehnician în activități economice Feier Daniela 2015-2016
573 BUZATU N BOGDAN GEORGIAN X A Tehn.activ.ec. Feier Daniela 2016-2017
574 CABA M ANDREI IULIAN XI C Tehn.gastronomie Condrat Elena 2016-2017
575 CĂLCIOIU DAMARIS XI B Tehn.administrație Doț Claudia 2013-2014
576 CĂLCIOIU DAMARIS XII B Tehnician in administrație Iacob Mihaela 2014-2015
577 CALCIOIU DENIS XII B Tehn.gastronomie Condrat Gabriela 2013-2014
578 CĂLDĂRAR MICHEL IX A Economic Indre Claudia 2014-2015
579 CĂLDĂRAR MICHEL IX Dp Comerciant - vânzător Naghi-Doț Claudia 2015-2016
580 CĂLDĂRAR SEBASTIAN - MIHAI IX A Economic Indre Claudia 2014-2015
581 CĂLDĂRAR SEBASTIAN MIHAI IX Dp Comerciant - vânzător Naghi-Doț Claudia 2015-2016
582 CĂLDĂRARU CLAUDIA STELUȚA XII As Tehnician în activități de comerț Tomuș Corina 2015-2016
583 CĂLDĂRARU M CLAUDIA STELUȚA XIII Asrd Tehn.actv.com. Iacob Mihaiela 2016-2017
584 CĂLDĂRAŞ F LARISA ANDREEA XII A Tehn.activ.ec. Bordea Elena 2016-2017
585 CĂLDĂRAȘ LARISA ANDREEA IX A Economic Bordea Elena 2013-2014
586 CĂLDĂRAȘ LARISA ANDREEA X A Economic Anghel Delia 2014-2015
587 CĂLDĂRAȘ LARISA ANDREEA XI A Tehnician în activități economice Bordea Elena 2015-2016
588 CALFA VALENTIN XI C Tehn.gastronomie Blănaru Emanuel 2013-2014
589 CALFA VALENTIN XII C Tehn.gastronomie Blănaru Emanuel 2014-2015
590 CĂLIN ALISIA FLORINELA X C Estetică Nicoară Angela 2013-2014
591 CĂLUÂU BOGDAN TRAIAN II B pl Organizator de conferințe congrese târguri și expoziții
592 CĂLUȚIU BOGDAN TRAIAN I Bpl Org.conf.congr. Crăciun Daniela 2014-2015
593 CÂMPEAN MANUEL PETRU IX s Economic Ivan Marinela 2013-2014
594 CĂNIJA ALEXANDRA MIRABELA II Dpl Org.conf.congr. Necula Claudia 2014-2015
595 CAPATAN ANAMARIA CLAUDIA IX B Tehnician în turism Hîrșeu Laura 2015-2016
596 CAPATAN LC ANAMARIA CLAUDIA X B Tehn.gastronomie Hîrșeu Laura 2016-2017
597 CĂPĂTAN S ALEXANDRA FLORINA XI Bs Tehn.actv.com. Vlad Cristina 2016-2017
598 CAPRĂ C ELENA XII Csrd Tehn.prel.lemn Selmerean Camelia 2016-2017
599 CAPRĂ ELENA XI Cs Tehnician în prelucrarea lemnului Selmerean Camelia 2015-2016
600 CĂPRĂU V ALIN XI Bs Tehn.actv.com. Vlad Cristina 2016-2017

Pages