GÂNDURI SPRE UN VIITOR MAI CURAT

Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva a desfăşurat în perioada 2008-2010 un proiect Comenius cu titlul: „The consequences of harmful activities in geographical environment and our everyday life” în parteneriat cu Polonia, Austria, Ungaria şi Turcia.
Ȋmpreună, profesorii şi elevii participanţi la proiect au încercat să atragă atenţia asupra pericolelor ce decurg din poluare şi a consecinţelor nefaste ale neglijenţei oamenilor faţă de mediul înconjurător. Munca în echipă a dat roade, elevii implicaţi în proiect au realizat în perioada proiectului frumoase albume foto despre încălzirea globală, poluarea apei, a solului şi a aerului şi videoclipuri educative ce pot fi vizionate pe internet, pe site-ul proiectului www.freewebs.com/comeniusmoisil.
Ȋn cadrul reuniunilor de proiect desfăşurate în Polonia, Austria, Ungaria, România şi Turcia, fiecare echipă şi-a făcut cunoscute preocupările şi modul în care se implică în protejarea mediului. Am încercat prin aceste acţiuni să arătăm colegilor din alte şcoli din Europa că indiferenţa, nepăsarea şi lipsa respectului faţă de mediul înconjurător, faţă de oraşul în care trăim duc inevitabil la distrugere. Suntem conştienţi de rolul pe care îl avem în societate. Am făcut cunoscute preocupările şcolii noastre pentru protejarea mediului înconjurător, prin implicarea echipei Comenius în monitorizarea acţiunilor ecologice derulate în şcoală şi am arătat partenerilor noştri un oraş curat şi o şcoală frumoasă.
A fost al doilea proiect european derulat de şcoala noastră, contribuind în acest fel la dimensiunea europeană a învăţământului românesc.
Echipa care a lucrat în proiect a fost formată din elevi şi profesori de diferite discipline (geografie, limba maternă, limba engleză, informatică, chimie, biologie, discipline economice, turism şi alimentaţie), coordonaţi de profesor Gabriela Pascu. In funcţie de implicarea în proiect, 26 de persoane (elevi şi profesori) au participat la deplasările din ţările partenere.

Imaginile prezintă aspecte din timpul Reuniunii de proiect de la Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Deva, România, desfăşurată în februarie 2010.
prof. Gabriela Pascu