Jubileul Liceului "Grigore Moisil"Deva

     50 de ai înseamnă o viață, dar viața acestei școli înseamnă multe vieți. O poveste frumoasă, cu profesori, elevi și autorități implicate în fiecare zi a acestei școli.   
     Fiecare dintre dascălii acestei unități școlare a dăruit generațiilor de elevi dorința de cunoaștere, de dăruire și de entuziasm, care să-i ajute să ia decizii înțelepte. Harul și profesionalismul cadrelor didactice au făcut ca astăzi să fim o unitate școlară puternică, cu impact asupra dezvoltării economice locale, cu valori puternice și deschidere europeană.
La mulți ani, Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva !
Director, prof.ing. Benea Luminița Mariana
 
 
      Consider acest jubileu o sărbătorire bine-meritată a eforturilor tuturor celor implicați în evoluția instituției noastre. Subliniez importanța implicării în orice demers finalizat favorabil și mulțumesc tuturor celor care au sporit acest efort și au avut un aport în evoluția Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" . Nimic durabil nu se poate obține fără efort, implicare și muncă, așa încât, dragi tineri, vă așteptăm să construiți mai departe !
Director adjunct, prof. Nicoleta Borza
 
      Folosim acest prilej pentru a vă felicita, fiind convinși că vor urma mulți ani cu realizări deosebite. Ne bazăm pe atuurile competitive ale acestui liceu, verificate în timp, pe competența echipei manageriale și a întregului corp profesoral, pe calitatea elevilor, pe relațiile parteneriale pe care le-ați inițiat și dezvoltat de-a lungul anilor.
La mulți ani, viață lungă pe tarâmul cunoașterii !
Inspector școlar general, prof.dr. Ștefănie Maria
 
      Îmi exprim admirația pentru toți cei care au făcut ca această școală să dăinuie de jumătate de veac aici, în Orașul Cetății - dascăli și elevi deopotrivă. Nădăjduiesc că energia, speranța și dorința de învățătură îi vor ajuta pe viitorii absolvenți să-i ducă mai departe renumele. Lumea are nevoie de idei noi și de oameni pregătiți să le dea viață, iar asemenea valori pot fi dobândite doar prin educație și cultură.
Primarul Municipiului Deva, ing. Nicolae-Florin Oancea
 
      Dacă mă gândesc la ceea ce a însemnat viața acestei școli pentru mine și la ceea ce înseamnă în prezent, prin inteligența, forța și inventivitatea celor ce trudesc atât în bănci, cât și la catedră, nu pot decât să spun: Mă aplec cu respect în fața a ceea ce au făcut predecesorii noștri și mă bucur că acest liceu a rezistat, s-a dezvoltat și ține pasul cu dinamica societății actuale, mereu în schimbare, mereu versatilăși sensibilă la nou și la tehnologie !
 La mulți ani, Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva !
Inspector școlar adjunct, prof.dr.ing. Lavinia Ilina
 
       Cei 50 de ani pe care îi îmlinește acest liceu devean îl situează printre școlile relativ tinere din județul Hunedoara, dar în ciuda acestei "tinereți", acest liceu a reușit să devină o unitate școlară de înaltă ținută, în care se face un îvățământ modern, pe baza unei oferte educaționale bine pusă la punct. De aceea, felicit din toată inima profesorii și elevii care și-au legat numele de Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" din Deva la cei 50 ani pe careîi serbează de la îființarea acestui liceu care face cinste județului Hunedoara.
Manager Biblioteca Județeană "Ovid Densușianu" Hunedoara-Deva, Ioan Sebastian Bara
 
       Tradiția ne obligă să continuăm munca celor care au activat în această școală și au contribuit la realizările generațiilor anterioare. Pentru noi dascălii este o satisfacție să auzim de la foști elevi că sunt recunoscători pentru cunoștințele dobândite, să primim pe porțile școlii copiii foștilor absolvenți. Nu există meserie mai frumoasă decât cea de dascăl.
Prof. Ruxandra Burs (director 87-90 și 94-98)
 
        Sunt 50 de ani de când un colectiv de dascăli inimoși și foarte buni profesioniști au creat și dezvoltat această instituție cu multă dragoste, pasiune și respect pentru insuflarea înaltelor valori pe care le presupune educația generațiilor de elevi.
La mulți ani !
Prof. Camelia Selmerean (director 2008-2012)
 
         Pentru mine este clipa în care îmi amintesc de colegii care nu mai sunt printre noi, dar al căror rol incontestabil a marcat drumul pe care îl urmăm astăzi. Perioada la care fac referință, afost una foarte importantă, în care s-au pus bazele instituției școlare pe care azi o aniversăm. De-a lungul celor cincizeci de ani de istorie, Liceul Tehnologic "Grigore Moisil"  s-a dovedit o instituție dinamică, permanent racordată la evoluțiile societății.
Prof. Vlad Emilia Cristina (director 2012-2014)
 
         Sunt onorată să mă aflu în acest context aniversar, să fiu parte din colectivul care trăiește efectiv acest moment unic de Jubileu al instituției noastre de învățământ și al educației, în general. Pentru că noi toți, astăzi, aici, în această conjunctură specială, celebrăm nu doar existența unui liceu, ci a educației însăși.
Membru în Consiliu de Administrație, prof. Ivan Marilena