Mărțișorul dulce

Tematică proiect: 
Dezvoltarea capacității de valorizare și păstrare a tradițiilor lăsate de înaintași referitoare la mărțișor, contribuind la dezvoltarea experienței practice a elevilor din școala noastră, prin implicarea acestora în acțiuni plăcute și constructive.
Documente proiect: