Oferta educaţională

Profilul şi specializările care constituie oferta unităţii şcolare corespund nevoilor de formare profesională şi ocupare pe piaţa muncii în domeniul serviciilor. În prezent Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” realizează pregătirea elevilor prin:

învăţământul liceal

cursuri de zi - filiera tehnologică
-profilul servicii – domeniile/specializările: economic, turism şi alimentaţie, estetica și igiena corpului omenesc

cursuri seral - filieră tehnologică

-profilul servicii – domeniile/specializările: economic
-profilul tehnic – domeniile/specializările: fabricarea produselor din lemn, electric

învăţământul profesional

domeniul comerţ
domeniul turism și alimentație
domeniul estetică și igiena corului omenesc

învăţământul postliceal

domeniul comerţ
domeniul economic
domeniul turism

Prin colaborare cu Universitatea Petroşani, se merge mai departe cu oferta educaţională, dând posibilitatea absolvenţilor de liceu să urmeze cursurile învăţământului superior în cadrul liceului.

 

OFERTĂ ȘCOLARIZARE 2017-2018

 

A)            CLASA A IX-A ÎNVAȚĂMANT LICEAL, CURS DE ZI, Profil -Servicii

Domeniul :

a)             Turism și alimentație – 1 clasă (calificare pe nivel 4: Tehnician în turism , Tehnician în gastronomie , Organizator banqueting)
b)            Economic – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație)

 

B)            CLASA A IX-A ÎNVAȚĂMANT LICEAL, CURS SERAL, Profil – Resurse naturale și protecția mediului

Domeniul :

a)             Protecția mediului – 1 clasă  (calificare pe nivel 4 : Tehnician ecolog și protecția calității)

 

C)            CLASA A XI-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, Profil -Tehnic

Domeniul : 

a)             Comerț – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități comerciale)
b)             Fabricarea produselor din lemn – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în prelucrarea lemnului)
c)             Estetica și igiena corpului omenesc – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Coafor-stilist)
d)             Protecția mediului – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician ecolog și protecția calității)

 

D)            ȘCOALĂ PROFESIONALĂ (cls.a IX-a)

Domeniul : 

a)             Turism și alimentație / Alimentație – 1 clasă (calificare : 0,5 clasă Bucătar - 0,5 clasă Ospătar, vânzător în unități alimentație publică)
b)             Turism și alimentație / Turism – 0,5 clasă (calificare : Lucrător hotelier)
c)             Estetică și igiena corpului omenesc – 0,5 clasă (calificare : Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist)

 

E)            SCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul : 

a)             Turism și alimentație – 1 clasă (calificare : Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții)
b)             Economic – 1 clasă (calificare : Agent vamal)
c)             Comerț – 1 clasă (calificare : Tehnician în activități comerciale)

 

 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

 A) Depunere dosare pentru candidații admiși în unitatea școlară  clasa a IX-a învățământ de zi:

13.07.2017 – 17.07.2017

B) Înscrierea  candidaților în clasa a IX-a învățământ seral:

18.07.2017 – 19.08.2017

C) Înscrierea  candidaților în clasa a XI-a ciclul superior al liceului , învățământ seral:

Etapa I      01.05.2017 – 31.08.2017

Etapa II     01.09.2017 – 20.12.2017

D) Înscrierea  candidaților la școala profesională (cls a IX-a):

Etapa I          12.06.2017 – 13.06.2017 - depunerea fișei de înscriere
                     14.06.2017 - 15.06.2017 - proba preselecție pentru estetică și bucătari
                     10.07.2017 - proba suplimentară test tip grilă din:
                                                   educație tehnologică - cls. a VIII-a - pentru domeniul alimentație 
                                                   biologie - cls. a VIII-a - pentru domeniul estetică și igiena corpului omenesc
                     11.07.2017 - afișarea rezultatelor
                     13.07.2017 – 17.07.2017 - depunerea actelor candidaților admiși
 
Etapa II       29.08.2017 – 31.08.2017 - completarea fișei de înscriere
                  01.09.2017 - proba preselecție pentru estetică și bucătari
                  06.09.2017 - proba suplimentară test tip grilă din:
                                                   educație tehnologică - cls. a VIII-a - pentru domeniul alimentație și comerț
                                                   biologie - cls. a VIII-a - pentru domeniul estetică și igiena corpului omenesc
                  06.09.2017 - afișarea rezultatelor
                  07.09.2017 – 08.09.2017 - depunerea actelor candidaților admiși
 
E) Înscrierea  candidaților la școala postliceală:

                  21.07.2017 – 26.08.2017

 

Vezi și acte necesare la înscriere (documente tipizate)