Oferta educaţională

OFERTĂ ȘCOLARIZARE 2022-2023

 

A)            CLASA A IX-A ÎNVAȚĂMANT LICEAL, CURS DE ZI, Profil -Servicii

Domeniul :

a)             Turism și alimentație – 1 clasă - 24 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician în turism , Tehnician în gastronomie , Organizator banqueting)
b)            Economic – 1 clasă - 24 locuri (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație)

  

B)            CLASA A IX-A CICLUL INFERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, Cererea de inscriere

     Profil - Tehnic:
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn - 1 clasă - 28 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician în prelucrarea lemnului)
 

C)           CLASA A XI-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, Cererea de inscriere

      Profil - Servicii:
Domeniul: Turism și alimentație- 1 clasă - 28 locuri (calificare pe nivel 4: Organizator banqueting)
Domeniul: Comerț - 1 clasă - 28 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician în activități de comerț)
  

D)            ȘCOALĂ PROFESIONALĂ (cls.a IX-a)

Domeniul : 

a)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare : Bucătar) 
b)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare : Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație)
c)             Turism și alimentație / Turism – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare : Lucrător hotelier)
d)             Estetica și igiena corpului omenesc  – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare : Frizer - coafor - manichiurist/pedichiurist)
 

E)            SCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul : 

a)             Economic – 1 clasă - 28 locuri (calificare : Funcționar bancar)
b)             Comerț – 1 clasă - 28 locuri (calificare : Asistent manager)
c)             Comerț – 1 clasă - 28 locuri (calificare : Tehnician activități comerciale)
 

  

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

 A) Depunere dosare pentru candidații admiși în unitatea școlară  clasa a IX-a învățământ 

 de zi     15.07.2022 – 20.07.2022
 seral    14.07.2022 – 20.07.2022
 

B) Înscrierea  candidaților în clasa a XI-a ciclul superior al liceului , învățământ seral:

Etapa I      12.07.2021 – 31.08.2021
Etapa II     01.09.2021 – 20.12.2021

 

C) Înscrierea  candidaților la școala profesională (cls a IX-a):

Etapa I       04.07.2022 - 25.07.2022 - înscrierea candidaților prin completarea de către aceștia a fișei de înscriere și transmiterea acestora de către secretariatele școlilor gimnaziale
                    08.07.2022  - afișarea listei candidaților înscriși
                           Nu se susține proba de preselecție
                   11.07.2022 - 13.07.2021 - înscrierea candidaților respinși la preselecția din unitățile de învățământul profesional de stat, inclusiv dual
                   13.07.2022  - afișarea listei candidaților înscriși

                   14.07.2022 - proba suplimentară pentru domeniile comerț, turism și alimentație/alimentație și industria alimentară. Proba se susține la disciplina  Educație tehnologică, clasa a VIII-a

Numai dacă numărul candidaților e mai mare decât numărul de locuri aprobate
                 14.07.2022 – afișarea rezultatelor la proba suplimentară
                 15.07.2022 – depunerea contestațiilor la proba suplimentară
                 15.07.2022 – afișarea listei candidaților admiși
                 18.07.2022 – 21.07.2022 - depunerea dosarelor candidaților declarați admiși
 
Actele necesare:
     - fișa de înscriere în învățământul profesional (în original);
     - foaia matricolă clasele (V-VIII)
     - certificatul de naștere în copie legalizată șau certificată în conformitate cu originalul de către secretariatul unității de învățământ gimnaziale;
     - adeverința cu notele de la evaluarea națională
     - fișa medicală
Verificați aici >>   ce documente tipizate folosim.
 
                   25.07.2022 - afișarea listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere
 
Etapa II       26.07.2022 – 28.07.2022înscrierea candidaților prin completarea de către aceștia a fișei de înscriere și transmiterea acestora de către secretariatele școlilor gimnaziale. 
                     28.07.2022 - afișarea listei candidaților înscriși (vezi mai sus condițiile probei suplimentare)
                     01.08.2022 proba suplimentară pentru domeniile comerț, turism și alimentație/alimentație și industria alimentară. Proba se susține la disciplina  Educație tehnologică, clasa a VIII-a
Numai dacă numărul candidaților e mai mare decât numărul de locuri aprobate
                    01.08.2022 – afișarea rezultatelor la proba suplimentară
                    02.08.2022 – depunerea contestațiilor la proba suplimentară
                     03.08.2022afișarea listei candidaților admiși 
                     04.08.2022 – 08.08.2022depunerea dosarelor candidaților declarați admiși (vezi ce acte sunt necesare și depunerea doasarelor se poate face și prin poștă).
                   
 
E) Înscrierea  candidaților la școala postliceală:

13.07.2021 – 24.08.2021