Oferta educaţională

Profilul şi specializările care constituie oferta unităţii şcolare corespund nevoilor de formare profesională şi ocupare pe piaţa muncii în domeniul serviciilor. În prezent Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” realizează pregătirea elevilor prin:

învăţământul liceal

cursuri de zi - filiera tehnologică
-profilul servicii – domeniile/specializările: economic, turism şi alimentaţie

cursuri seral - filieră tehnologică

-profilul real - domeniile/specializările: științele naturii
-profilul servicii – domeniile/specializările: economic, comerț
-profilul tehnic – domeniile/specializările: fabricarea produselor din lemn

învăţământul profesional

domeniul comerţ
domeniul turism și alimentație
domeniul industrie alimentară

învăţământul postliceal

domeniul comerţ
domeniul economic
domeniul turism
domeniul industrie alimentară

Prin colaborare cu Universitatea Petroşani, se merge mai departe cu oferta educaţională, dând posibilitatea absolvenţilor de liceu să urmeze cursurile învăţământului superior în cadrul liceului.

 

OFERTĂ ȘCOLARIZARE 2018-2019

 

A)            CLASA A IX-A ÎNVAȚĂMANT LICEAL, CURS DE ZI, Profil -Servicii

Domeniul :

a)             Turism și alimentație – 1 clasă (calificare pe nivel 4: Tehnician în turism , Tehnician în gastronomie , Organizator banqueting)
b)            Economic – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație)

 

B)            CLASA A IX-A ÎNVAȚĂMANT LICEAL, CURS SERAL

Filiera: 

a)             Teoretică, profil real – 1 clasă (specializarea: Științele naturii)
b)             Tehnologică, profil servicii, domeniul comerț – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități de comerț)
 

C)            CLASA A XI-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, Profil -Tehnic

Domeniul : 

a)             Comerț – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități comerciale)
b)             Fabricarea produselor din lemn – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în prelucrarea lemnului)
c)             Turism și alimentație – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în gastronomie)
d)             Economic – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități economice)

 

D)            ȘCOALĂ PROFESIONALĂ (cls.a IX-a)

Domeniul : 

a)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,5 clasă (calificare : Bucătar)
b)             Industria alimentară – 0,5 clasă (calificare : Brutar-patiser-preparator produse făinoase)
c)             Comerț – 0,5 clasă (calificare : Comerciant-vânzător)
d)             Fabricarea produselor din lemn – 0,5 clasă (calificare : Tâmplar universal)
 

E)            SCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul : 

a)             Industrie alimentară – 1 clasă (calificare : Tehnician în controlul produselor agroalimentare)
b)             Comerț – 1 clasă (calificare : Asistent manager)
 

 

 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

 A) Depunere dosare pentru candidații admiși în unitatea școlară  clasa a IX-a învățământ de zi:

10.07.2018 – 13.07.2018
07.09.2018

B) Înscrierea  candidaților în clasa a IX-a învățământ seral:

10.07.2018 – 13.07.2018 - la sediul ISJ Hunedoara din Deva, str.Barițiu
13.07.2018 – 19.08.2018 - la sediul liceului

C) Înscrierea  candidaților în clasa a XI-a ciclul superior al liceului , învățământ seral:

Etapa I      01.05.2018 – 31.08.2018

Etapa II     01.09.2018 – 20.12.2018

D) Înscrierea  candidaților la școala profesională (cls a IX-a):

Etapa I          15,18,19.06.2018 - depunerea fișei de înscriere 
                     20.06.2018 - 21.06.2018 - proba preselecție pentru bucătari
                     21.06.2018 - afișarea rezultatelor de preselecție
                     21.06.2018 – 22.06.2018 - ridicarea fișelor de înscriere a candidaților respinși
                     29.06.2018 ora 9:00 - proba suplimentară test tip grilă din educație tehnologică - cls. a VIII-a 
                                                         (numai dacă numărul candidaților e mai mare decât numărul de locuri aprobate)
                     29.06.2018 - afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
                     02.07.2018 - afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
                     03.07.2018 – 04.07.2018 - ridicarea fișelor de înscriere a candidaților respinși și depunerea dosarelor candidaților admiși
                     05.07.2018 - afișarea listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere
 
Etapa II       31.08.2018 – 03.09.2018 - completarea fișei de înscriere
                  04.09.2018 - proba preselecție pentru bucătari și afișarea rezultatelor
                  05.09.2018 – ridicarea fișelor de înscriere a candidaților respinși
                  06.09.2018 - proba suplimentară test tip grilă din educație tehnologică - cls. a VIII-a
                  07.09.2018 - afișarea rezultatelor și depunerea actelor candidaților admiși
 
E) Înscrierea  candidaților la școala postliceală:

                  10.07.2018 – 24.08.2018

 

Vezi și acte necesare la înscriere (documente tipizate)