Oferta educaţională

Profilul şi specializările care constituie oferta unităţii şcolare corespund nevoilor de formare profesională şi ocupare pe piaţa muncii în domeniul serviciilor. În prezent Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” realizează pregătirea elevilor prin:

învăţământul liceal

cursuri de zi - filiera tehnologică
-profilul servicii – domeniile/specializările: economic, turism şi alimentaţie

cursuri seral - filieră tehnologică

-profilul real - domeniile/specializările: științele naturii
-profilul servicii – domeniile/specializările: economic, comerț
-profilul tehnic – domeniile/specializările: fabricarea produselor din lemn

 

învăţământul profesional

domeniul comerţ
domeniul turism și alimentație
domeniul industrie alimentară
domeniul estetică și igiena corpului omenesc

 

învăţământul postliceal

domeniul comerţ
domeniul economic
domeniul turism și alimentație
domeniul industrie alimentară

 

Prin colaborare cu Universitatea Petroşani, se merge mai departe cu oferta educaţională, dând posibilitatea absolvenţilor de liceu să urmeze cursurile învăţământului superior în cadrul liceului.

 

OFERTĂ ȘCOLARIZARE 2019-2020

 

A)            CLASA A IX-A ÎNVAȚĂMANT LICEAL, CURS DE ZI, Profil -Servicii

Domeniul :

a)             Turism și alimentație - intensiv engleză – 1 clasă (calificare pe nivel 4: Tehnician în turism , Tehnician în gastronomie , Organizator banqueting)
b)            Economic – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație)

 

 

B)            CLASA A XI-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, Profil -Tehnic

Domeniul :  Comerț – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități comerciale)

 

 

C)            ȘCOALĂ PROFESIONALĂ (cls.a IX-a)

Domeniul : 

a)             Turism și alimentație / Alimentație – 1 clasă (calificare : Bucătar)
b)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,5 clasă (calificare : Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație)
c)             Comerț – 0,5 clasă (calificare : Comerciant-vânzător)
d)             Estetică și igiena corpului omenesc – 1 clasă (calificare : Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist)
 

D)            SCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul : 

a)             Turism și alimentație – 1 clasă (calificare : Tehnician nutriționist)
b)             Protecția mediului – 1 clasă (calificare : Tehnician laborant în protecția mediului)
c)             Economic – 1 clasă (calificare : Agent fiscal)
 

 

 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

 A) Depunere dosare pentru candidații admiși în unitatea școlară  clasa a IX-a învățământ de zi:

15.07.2019 – 18.07.2019
31.07.2019 - 01.08.2019

B) Înscrierea  candidaților în clasa a XI-a ciclul superior al liceului , învățământ seral:

Etapa I      01.05.2019 – 31.08.2019

Etapa II     01.09.2019 – 20.12.2019

C) Înscrierea  candidaților la școala profesională (cls a IX-a):

Etapa I          24.06.2019 - 26.06.2019 - depunerea fișei de înscriere 
                     02.07.2019 ora 9:00 - proba suplimentară test tip grilă din educație tehnologică - cls. a VIII-a 
                                                         (numai dacă numărul candidaților e mai mare decât numărul de locuri aprobate)
                     03.07.2019 - afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
                     04.07.2019 - afișarea rezultatelor în urma contestațiilor
                     08.07.2019 – 12.07.2019 - ridicarea fișelor de înscriere a candidaților respinși și depunerea dosarelor candidaților admiși
                     17.07.2019 - afișarea listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere
 
Etapa II       22.07.2019 – 24.07.2019 - completarea fișei de înscriere
                    25.07.2019 ora 9:00 - proba suplimentară test tip grilă din educație tehnologică - cls. a VIII-a
                    25.07.2019 ora 13:00 - afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor candidaților - între orele 13:00 și 14:00
                    27.07.2019 - afișarea rezultatelor finale
                    31.07.2019 - 01.08.2019 - depunerea dosarelor celor admiși
 
E) Înscrierea  candidaților la școala postliceală:

10.07.2019 – 24.08.2019

 

Vezi și acte necesare la înscriere (documente tipizate)