Oferta educaţională

OFERTĂ ȘCOLARIZARE 2023-2024

 

A)            CLASA A IX-A ÎNVAȚĂMANT LICEAL, CURS DE ZI, Profil -Servicii

Domeniul :

a)             Turism și alimentație – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician în turism / Organizator banqueting / Tehnician în gastronomie) - Intensiv franceză
b)             Protecția mediului – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician ecolog și protecția calității mediului) - Intensiv franceză
c)            Economic – 1 clasă - 24 locuri (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități economice) - Intensiv engleză

  

B)            CLASA A IX-A CICLUL INFERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, Cererea de inscriere

     Profil - Real:
Specializare: Științele naturii - 1 clasă - 28 locuri (calificare pe nivel 4: Științele naturii)
 

C)           CLASA A XI-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, Cererea de inscriere

      Profil - Servicii:
Domeniul: Economic - 1 clasă - 28 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician în activități economice)
Domeniul: Turism și alimentație - 1 clasă - 28 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician în turism)
Domeniul: Protecția mediului - 1 clasă - 28 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician ecolog și protecția calității mediului)
  

D)            ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL (cls.a IX-a)

Domeniul : 

a)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare : Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație)
b)             Estetica și igiena corpului omenesc  – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare : Frizer - coafor - manichiurist/pedichiurist)
 

E)            ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL (cls.a IX-a)

Domeniul : 

a)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,34 clasă - 10 locuri (calificare : Bucătar)
b)             Industrie alimentară – 0,33 clasă - 10 locuri (calificare : Brutar-patiser-preparator produse făinoase)
c)             Comerț – 0,33 clasă - 10 locuri (calificare : Comerciant-vânzător)

E)            SCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul : 

a)             Economic – 1 clasă - 28 locuri (calificare : Asistent de gestiune)
b)             Producție media – 1 clasă - 28 locuri (calificare : Asistent producător film TV)
c)             Protecția mediului – 1 clasă - 28 locuri (calificare : Tehnician laborant pentru protecția calității mediului)
 

  

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

 A) Depunere dosare pentru candidații admiși în unitatea școlară  clasa a IX-a învățământ 

 de zi     20.07.2023 – 25.07.2023
 seral    20.07.2023 – 25.07.2023 Înscriere la ISJ (26.07.2023 – 28.07.2023 - repartizare candidați)
 

B) Înscrierea  candidaților în clasa a XI-a ciclul superior al liceului , învățământ seral:

Etapa I      03.07.2023 – 21.08.2023
Etapa II     03.08.2023 – 04.08.2023
 În perioada 31.08.2023 - 01.09.2023 se organizează examene de diferență

 

C) Înscrierea  candidaților la învățământul profesional și învățământul profesional dual (cls a IX-a):

Etapa I       03.07.2023 - 07.07.2023 - înscrierea candidaților prin completarea de către aceștia a fișei de înscriere și transmiterea acestora de către secretariatele școlilor gimnaziale
                    07.07.203  - afișarea listei candidaților înscriși
                           Nu se susține proba de preselecție
                   10.07.2023  - proba interviu pentru candidații încriși la învățământul profesional dual
                   13.07.2023  - afișarea listei candidaților înscriși

                   13.07.2023 - proba suplimentară pentru domeniile comerț, turism și alimentație/alimentație și industria alimentară. Proba se susține la disciplina  Educație tehnologică, clasa a VIII-a

Numai dacă numărul candidaților e mai mare decât numărul de locuri aprobate
                 14.07.2023 – afișarea rezultatelor la proba suplimentară
                 14.07.2023 – depunerea contestațiilor la proba suplimentară
                 15.07.2023 – afișarea listei candidaților admiși
                 15.07.2023 – 16.07.2023 – ridicarea dosarelor candidaților respinși
                 17.07.2023 – 21.07.2023 - depunerea dosarelor candidaților declarați admiși
 
Actele necesare:
     - fișa de înscriere în învățământul profesional (în original);
     - foaia matricolă clasele (V-VIII)
     - certificatul de naștere în copie legalizată șau certificată în conformitate cu originalul de către secretariatul unității de învățământ gimnaziale;
     - adeverința cu notele de la evaluarea națională
     - fișa medicală
Verificați aici >>   ce documente tipizate folosim.
 
                   25.07.2023 - afișarea listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere
 
Etapa II       25.07.2023 – 28.07.2023înscrierea candidaților prin completarea de către aceștia a fișei de înscriere și transmiterea acestora de către secretariatele școlilor gimnaziale. 
                     28.07.2023 - afișarea listei candidaților înscriși (vezi mai sus condițiile probei suplimentare)
                     28.07.2023  - proba interviu pentru candidații încriși la învățământul profesional dual
                     31.07.2023 proba suplimentară pentru domeniile comerț, turism și alimentație/alimentație și industria alimentară. Proba se susține la disciplina  Educație tehnologică, clasa a VIII-a
Numai dacă numărul candidaților e mai mare decât numărul de locuri aprobate
                    01.08.2023 – afișarea rezultatelor la proba suplimentară
                    01.08.2023 – depunerea contestațiilor la proba suplimentară
                    03.08.2023afișarea listei candidaților admiși 
                    03.08.2023 – 07.08.2023depunerea dosarelor candidaților declarați admiși (vezi ce acte sunt necesare și depunerea doasarelor se poate face și prin poștă).
                   
 
E) Înscrierea  candidaților la școala postliceală:
Etapa I      03.07.2023 – 21.08.2023 - depunerea dosarelor
                    24.07.2023  validarea dosarelor
                    27.07.2023  Probă scrisă de admitere
Numai dacă numărul candidaților e mai mare decât numărul de locuri aprobate
                    01.08.2023 – afișarea rezultatelor la proba suplimentară
                    27.07.2023  afișare rezultate, depunere contestații, afișare rezultate finale
Etapa II     01.08.2023 – 04.08.2023 - depunerea dosarelor numai dacă rămân locuri libere