Precizări privind transmiterea/depunerea dosarelor de înscriere

Găsiți mai jos instrucțiuni pentru depunerea actelor de înscriere, precum și modalitatea de aflare a rezultatelor