Programul de depunere a dosarelor de înscriere în clasa a IX-A

Dosalerele de înscriere în clasa a IX-a se pot depune la sediul liceului în corpul B (Ateliere), etaj 1, sala 5 după următorul program:
15.07.2019 între orele 8-16
16.07.2019 între orele 8-16
17.07.2019 între orele 15-18
Dosarele trebuie să conțină:
1. Cererea de înscriere (tip)
2. Carte de identitate (copie)
3. Certificat de naștere (copie)
4. Adeverința cu notele și media generală obținută la Evaluarea națională
5. Foaia matricolă clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
6. Fișa medicală
7. Dosar plic