PROIECT: 2014-1-RO01-KA102-000775

Plasamente transnaționale în formarea elevilor VET
 
      Menirea acestui proiect este aceea de a forma competențele și abilitățile practice ale elevilor într-o altă țară a Uniunii Europene, respectiv Portugalia.
21 de elevi din clasa a X-a însoțiți de 3 profesori acompaniatori desfășoară un stagiu de pregătire practică în Montiju, lângă Lisabona, timp de 3 săptămâni.
Am descoperit într-un oraș cu aproximativ 50.000 de locuitori oameni calzi, deschiși, interesați să ne ajute să descoperim tainele meseriei în cele 9 restaurante în care au fost repartizați elevii noștri.
      Am avut partener Escola Professional Montijo în care am regăsit profesionalism, profesori entuziaști care au fost alături de noi, pezentându-ne modelul unei școli portugheze de succes.
Mulțumim domnului director Joao Martius, mulțumim doamnei Lucia, românca noastră inimoasă pentru oamenii și locurile minunate pe care le-am descoperit în Portugalia
Dir.prof.ing Luminița Mariana Benea

  

Caros Professores, caros Alunos
 
      Foi com enorme alegria que vos recebemos na cidade do Montijo e particularmente na Escola profissional do Montijo. Procurámos dar-vos a conhecer a nossa cidade e a nossa região. Temos a certeza que levam de Portugal uma imagem de um país que acolhe bem quem nos visita.
      Esperamos que as experiências profissionais que todos os alunos vivenciaram tenham também contribuído para o seu enriquecimento quer pessoal, quer profissional. O grupo realizou um bom trabalho nos vários locais de estágio, contribuindo para que as empresas continuem de portas abertas para receber novos alunos. O seu desempenho deixou a nossa equipa e os professores que acompanharam o grupo muito satisfeitos e orgulhosos. Queremos também deixar uma palavra de grande apreço pela forma como os senhores professores acompanharam o grupo e pela excelente colaboração que sempre tivemos de todos eles.
      Em nome de toda  a equipa que ao longo destas 3 semanas teve o privilégio de privar com todos vós, deixo o nosso muito obrigado e um sentido até breve.
 
Diretor EPM   João Luís Candeias Martins 
 
 
Scumpi profesori, scumpi elevi,
 
      A fost o mare bucurie să vă primim în orașul Montijo și, în special ,la Școala Profesională din Montijo. Am încercat să vă facem cunoscut orasul nostru și regiunea noastră .
Suntem siguri că veți pleca din Portugalia cu imaginea unei țări primitoare cu cei care o vizitează .
      Sperăm că aceste experiente profesionale, pe care toti elevii le-au trăit, să fi contribuit atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Întregul grup a realizat un stagiu de calitate în diferitele locații, contribuind la o bună colaborare cu instituțiile, în acest fel lăsând ușile deschise pentru următorii elevi .Suntem foarte mulțumiți si mândri de performanța lor, atât noi cât și domnii profesori însoțitori. Dorim, de asemeni, să va spunem un cuvânt de mare apreciere pentru forma cum domnii profesori au însotit grupul și  pentru excelentul mod de comunicare pe care l-am avut întotdeauna din partea tuturor .
      În numele întregii echipe, care dealungul acestor 3 săptămâni a avut privilejul de a fi alături de  dumneavoastră, vă mulțumim mult si pe curând .
 
Diretor EPM   João Luís Candeias Martins
Responsabil proiect Lucia Dodan
 
Proiectul Erasmus - O experiență de neuitat
 
       Proiectul ”Plasamente transnaționale - plus de valoare în formarea elevilor VET”, se află la capăt de drum, după trei ani de implementare. Proiectul s-a adresat elevilor de clasa a X-a profil servicii, domeniul turism şi alimentaţie. 
       Proiectul a fost finanțat din fondurile Uniunii Europene și s-a derulat în cadrul consorțiului educațional  VET VEST+ în cadrul căruia organizațiile partenere au fost Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni - organizația beneficiară și coordonatorul proiectului, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș Beiuș și Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva - organizații de trimitere.
       Participarea la proiect a fost deschisă tuturor elevilor de clasa a X-a, domeniul turism și alimentație, elevi care au fost aleși în urma unei selecții desfășurate în unitatea noastră de învățământ. Procesul de selecție cuprinzând trei probe: de limba engleză, o probă dintr-o disciplină de specialitate și un interviu motivațional. La aceste trei probe s-a adăugat completarea unui CV în format Europass și a unei scrisori motivaționale în care candidații au expus motivele pentru care sunt interesați de participarea la acest proiect.
      În urma selecției, organizate în fiecare an școlar, au plecat trei fluxuri de elevi formate din 21 de elevi pentru primii doi ani de proiect și din 15 elevi pentru al treilea an de proiect. În anul trei de proiect au existat două fluxuri de elevi, celor 15 elevi de clasa a X-a, alăturându-li-se 3 elevi de clasa a XII-a, ca o continuare a primului an de proiect. Aceștia s-au deplasat, sub supravegherea a trei, respectiv doi profesori însoțitori, în Portugalia, localitatea Montijo, unde au desfășurat stagiul de pregătire practică la diferiți agenți economici, parteneri în cadrul proiectului. Enumerăm aici: Casa Do Benfica, Moinho da Praia, Mare Cheia, Alternativa, Montiprato, O Arastao, Porque Nao ș.a. 
      În cadrul proiectului au fost trimise în Portugalia trei fluxuri de elevi, după cum urmează:
Fluxul 1       – 21 elevi, 3 profesori însoțitori, 1 profesor monitor, perioada 13 apr - 5 mai 2015;
Fluxul 2       – 21 elevi, 3 profesori însoțitori, 1 profesor monitor¸ perioada 11 - 29 ian 2016;
Fluxul 3       – 15 elevi, 2 profesori însoțitori, 1 profesor monitor, perioada 23 mar -16 apr 2017; 
                     –   3 elevi de clasa a XII-a în perioada 4 - 25 apr 2017.
       De-a lungul celor trei săptămâni de practică, elevii nu au dobândit doar competențe profesionale, ci și culturale și sociale, intrând în contact cu un alt tip de societate și cu o cultură înrudită cu cea românească.
       Obiectivul principal al proiectului este formarea unor competențe transnationale, atinse de elevi in cadrul mobilității în Portugalia, vizând cu precădere dezvoltarea competențelor practice ale elevilor și îmbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere pentru carieră. A avut un impact pozitiv, proiectul conducând la ameliorarea relaţiilor şcoala-elevi-părinţi-agenţi economici, fapt relevat de îmbunătățirea evidentă a frecvenței elevilor implicaţi în proiect și prin impactul major asupra tuturor elevilor din școală, posibili candidați pentru includerea în proiect. Un impact pozitiv s-a înregistrat și asupra instituției de învățământ prin sensibilizarea în vederea desfășurării unor programe similare, îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor în ceea ce privește antreprenoriatul, dezvoltarea personală, tehnici de căutare a unui loc de muncă. Informarea și consilierea participanților se va răsfrânge și asupra comunității ca întreg prin furnizarea de personal calificat, dar cu predilecție către rețeaua sa informală (rude, prieteni, vecini) prin facilitarea găsirii unui loc de muncă.
       Caracterul inovator a fost asigurat prin formarea de competențe transnaționale în cadrul proiectului de mobilitate, acumularea de competențe profesionale suplimentare, competențe utilizate cu succes în practica de specialitate desfășurată ulterior la agenții economici-parteneri ai instituției de învățământ, cunoașterea modului de organizare a stagiilor de practică de specialitate în spațiul comunitar.
       Proiectul și-a dovedit sustenabilitatea prin dezvoltarea de către unitatea școlară a unor lecții și proiecte educative prin care să fie aplicate competențele vizate de CDL –urile specifice și încheierea unor parteneriate la nivelul consorțiului; dezvoltarea și implementarea unui CDL rezultat în urma acumulării de cunoștințe/informații pe parcursul derulării proiectului; aplicarea cunoștințelor și competențelor acumulate de participanți în cadrul diverselor activități aplicative derulate la nivelul școlii.
Prof.dr. Camelia Vulea

Practica în Portugalia - Impresii ale elevilor- 2017

 

        Personal și profesional am avut foarte mult de învățat, dar în primul rând am învățat o lecție de viață despre oameni primitori, deschiși, dispuși să te sprijine și să te îndrume.

Beniamin Toma

     Participând la acest proiect am avut ocazia, pentru prima oară în viață, să cunosc o altă țară și o altă cultură, cu oameni primitori, dispuși să te sprijine și să te îndrume. În cele trei săptămâni petrecute în însorita Portugalie, am experimentat un alt stil de viață, o altă cultură, o gastronomie diferită de cea tradițională românească, am legat noi prietenii, m-am apropiat și mai mult de colegii mei. 

Maria Chelaru

       Perioada petrecută în Portugalia în cadrul proiectului Erasmus a fost cea mai interesantă experiență a anilor de liceu.  

Denisa Giara

 

 

Organizațiile partenere: