Proiecte

Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Deva este angrenat într-o serie de proiecte cu caracter educativ, considerate de noi ca având un puternic impact asupra elevilor în relația lor cu mediul înconjurător (strada, familia, școala, barul, terenul de sport, spitalul, banca…)

Amintim:

Proiect Partener Tematică proiect Documente
Clubul gastronomilor curioși Grădinița PP7 Deva Formarea deprinderilor practic gospodărești pentru preșcolari, a deprinderilor pedagogice pentru elevi. Promovarea mâncărurilor sănătoase, a mâncărurilor tradiționale,
Erasmus+ PROIECT: 2014-1-RO01-KA102-000775 LTTA Arieșeni, CT "I.Ciordaș" Beiuș, Escola Professinal Do Montijo. Plasamente transnaționale în formarea elevilor VET.
Fii diferit, fii voluntar antidrog Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara CPECAH organizează, desfășoară și implementează activități cu caracter de prevenire a consumului de drog a tinerilor
Prin tradiții… spre identitate! Liceul Tehnologic “Ștefan Pascu” Apahida
Să ne amintim de copilărie Grădinița PP7 Deva și prof. Alin Petraș Dezvoltarea abilităților de a interacționa cu copii de vârste diferite; dezvoltarea comportamentelor de cooperare și prosociale; stimularea expresivității și a creativității prin realizarea unor lucrări practice. Sa ne amintim de copilarie.pdf
Spre cultură prin maculatură Prof. Camelia Vulea Sensibilizarea elevilor și conștientizarea necesității protejării mediului înconjurător; îmbogățirea fondului de carte a bibliotecii școlii. Spre cultura prin maculatura.pdf
Top 10 GM Asociația Pro Școala Deva și prof. Marius Simina Premierea primilor 10 elevi ai liceului în funcție de următorii parametrii: rezultate la învățătură, participări la derularea proiectelor școlii, rezultate la Olimpiadele Școlare, conduita în școală. Top 10 GM.pdf
Zilele porților deschise Universitatea din Petroșani Universitatea promovează educația universitară pentru elevii de la Deva și asigură cursuri și acces la activitățile și dotările din Petroșani