Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Diseminare proiect

În perioada 21-25 mai 2018, a avut loc în Bombarral, Portugalia, o nouă activitate în cadrul proiectului Erasmus,, Identités gastronomiques régionales et mondialisation”, la care au participat , din partea școlii noastre, 12 elevi din clasa a Xa, profil alimentație publică, însotiti de 4 cadre didactice.