Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Selecție elevi participanți