Promovare învățământ profesional și tehnic 2020-2021. Campania "Fii meseriaș" - "Meseria începe cu noi"

 

          Învăţământul profesional reprezintă „ancora” dintre şcoala şi piaţa muncii, iar importanţa construirii unei baze solide în şcoală este esenţială.

          Parteneriatul şcoala-agenţi economici pentru acest tip de învăţământ este cheia succesului pentru viitorii meseriaşi. Este esenţial ca elevii noştri să beneficieze de toate condiţiile oferite de liceul nostru, de experienţa şi energia partenerilor economici pentru ca viitorul să fie al tinerilor noştri.

          Facem parte din marea familie a Uniunii Europene şi de aceea am implicat elevii de la învăţământul profesional în proiecte Erasmus, iar prin mobilităţile desfăşurate aceştia au dobândit competenţe iniţiale la nivel european.

          Anul şcolar 2020-2021 este un an al provocărilor şi de aceea venim în întâmpinarea elevilor din clasa a VIII-a , părinţilor dar şitinerilor de până la 26 de ani cu o pagină adresată exclusiv învăţământului profesional unde veţi regăsi toate documentele legate de acesta.

          Vă invităm să o vizitaţi periodic pentru că veţi găsi documente de actualitate.

Dir.prof.ing. Mariana Luminița Benea   

 

Calendar pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul profesional
An scolar 2021-2022  ( în atenția agenților economici )

Nr.crt

Etapa

Termen

1.

Inspectoratul şcolar judeţean realizează, cu sprijinul camerelor de comerţ şi a instituţiilor reprezentate în comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social, acţiuni de informare şi popularizare în rândul operatorilor economici şi al unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic privind calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022.

până la 30.09.2020

2.

ISJ  publică pe site-ul instituţiei calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022.

până la 30.09.2020

3.

Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022

până la 13.11.2020

 

4.

Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic înaintează la ISJ Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi a propunerilor de cifre de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022- 20.11.2020

20.11.2020

5.

ISJ transmit la CNDIPT situaţia cu locurile propuse la învăţământul profesional, ca răspuns la solicitările operatorilor economici - 27.11.2020

27.11.2020

 

6.

ISJ transmit la unităţile de învăţământ Proiectul cifrei de şcolarizare la învăţământul profesional, avizat de CLDPS şi CNDIPT. ISJ transmit la CNDIPT proiectul cifrei de şcolarizare la  învăţământul profesional - 7÷11.12.2020

7÷11.12.2020

7.

ISJ organizează şedinţă a CLDPS şi pentru analiza şi avizarea Proiectului cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic (învăţământ postliceal, învăţământ liceal filiera tehnologică, învăţământ profesional, învăţământ dual, stagii de pregătire practică).

18÷22.01.2021

8.

ISJ/ISMB aprobă Proiectul cifrei de şcolarizare în consiliul de administraţie. 

22.01.2021

9.

ISJ/ISMB transmit Proiectul cifrei de şcolarizare la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi la CNDIPT

până la

22.01.2021

10.

CNDIPT transmite către Ministerul Educaţiei şi Cercetării situaţia centralizatoare a Proiectului cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi învăţământul dual, precum şi Nota de informare privind avizarea de către CLDPS şi CNDIPT a cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic.

29.01.2021

 

 LISTA CALIFICĂRI INVATAMANT PROFESIONAL ACREDITATE ȘI AUTORIZATE 

 

Nr.crt.

Filieră

Profil

Domeniul

Calificare profesională

1.     

 

Tehnologică

Servicii

Comert

Recepționer – distribuitor, Comerciant - vânzător

2.     

 

Tehnologică

Servicii

Turism și alimentație

Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație,

Cofetar – patiser,

Bucătar

3.     

 

Tehnologică

Servicii

Turism și alimentație

Lucrător hotelier

4.     

 

Tehnologică

Servicii

Estetica și igiena corpului omenesc

Frizer – coafor – manichiurist - pedichiurist

5.     

 

Tehnologică

Servicii

Industria alimentară

Brutar - patiser - preparator produse făinoase

6.     

 

Tehnologică

Servicii

Fabricarea produselor din lemn

Tâmplar universal