Rezolvarea corigențelor sau a situațiilor neîncheiate

În tabelele de mai jos găsiți programarea pe ore și zile a examenelor pentru încheierea situației școlare și a corigențelor.