ROSE - SUCCES

În perioada 2017-2021, Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva derulează sub-proiectul ”Străduință, Utilitate, Creativitate, Concentrare, Educație, Seriozitate” (SUCCES) din cadrul proiectului pentru învățământul secundar – ROSE.

Proiectul ROSE a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și formarea de competențe. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar pentru populația României. Aceste eforturi vor fi susținute financiar, în mod complementar, și din fondurile Uniunii Europene aprobate pentru perioada 2014-2020.

Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului.

Scopul general al proiectului, la nivelul Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva este încurajarea frecvenței și a participării tuturor elevilor școlii în scopul asigurării succesului școlar și profesional. Obiectivele specifice al proiectului se referă la reducerea ratei de eșec școlar cu 1% în fiecare an de proiect la elevii de clasa a X-a; creșterea ratei de absolvire cu 1% pentru fiecare an de proiect la clasa a XII-a;creșterea ratei de participare la bacalaureat a elevilor de clasa a XII-a incluși în proiect cu 1% pentru fiecare an de proiect; creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat cu 1%/an pentru anii 2, 3 și 4 de proiect.

În acest scop, Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva va derula o serie de activități atât remediale, cât și de consiliere pentru a veni în sprijinul beneficiarilor direcți.

Coordonator grant
Prof.dr. Camelia Vulea

 

   Chestionar ROSE >>