ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activități educaționale

     În perioada 2017-2021, Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva derulează sub-proiectul ”Străduință, Utilitate, Creativitate, Concentrare, Educație, Seriozitate” (SUCCES) din cadrul proiectului pentru învățământul secundar – ROSE. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul terțiar pentru populația României. Scopul general al proiectului, la nivelul Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva este încurajarea frecvenței și a participării tuturor elevilor școlii în scopul asigurării succesului școlar și profesional. Obiectivele specifice al proiectului se referă la reducerea ratei de eșec școlar; creșterea ratei de absolvire; creșterea ratei de participare la bacalaureat a elevilor de clasa a XII-a; creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. În acest scop, Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva va derula o serie de activități atât remediale, cât și de consiliere pentru a veni în sprijinul beneficiarilor direcți.

     Ca atare, Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil” Deva vă invită să participați la selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Pași spre succes” și Make a future

     Criteriile de calificare și selecție, precum și termenii de referință ai activitții se regăsesc în documentele publicate pe site. Ca atare, vă invităm să vă exprimați interesul prin depunerea unei Scrisori de interes conform cerințelor din Invitația de participare, Curriculum Vitae, insoțit de documentele suport. Documentele vor fi transmise beneficiarului în original, prin fax sau e-mail în perioada 26 ianuarie-5februarie 2018, ora 18. Pentru transmiterea documentelor prin email se va utiliza următoarea adresă: vulea_moisil_succes@yahoo.com.

    Informatiile referitoare la procedura de selectie se regasesc in atasament.

     Va multumim.
       Cu stima,
Echipa de proiect