S-a încheiat școala pentru unii!

Clasele a XII-a de zi și a XIII-a seral au terminat liceul. Urmează BACul... Învățământul superior....

 Cuvântarea on-line>>