Scurt istoric

Unitatea şcolară a fost înfiinţată în 1967, sub titulatura Grup Şcolar Profesional şi asigura pregătirea elevilor în profilul minier, preparare, topografie minieră.

În 1973 devine Liceu Industrial nr.1, în 1977 devine Grup Şcolar Minier, iar în 1998 devine Grup Şcolar “Grigore Moisil”. Această transformare a fost în acord cu transformările economice din comunitatea locală și a demonstrat extraordinara mobilitate și adaptabilitate a liceului. Oferta educaţională a şcolii s-a aliniat politicii educaţionale, cerinţelor pieţei muncii, făcând faţă cu succes dinamicii acesteia şi cerinţelor sociale ale comunităţii locale.

Astfel dintr-o unitate şcolară care pregătea forţa de muncă în principal pentru industria extractivă, după 1990 adaptând programul de dezvoltare a şcolii noilor cerinţe economice şcoala a suferit refaceri majore, ajungând să pregătească în prezent, elevi în profilele economic, protectia mediului, estetica, alimentație, turism.

Începând cu 1 septembrie, anul şcolar 2010-2011, datorită restructurării reţelei şcolare, Grupul Şcolar “Grigore Moisil” a preluat Grupul Şcolar “Horea” prin comasare. Din 1 septembrie 2012 unitatea şcolară primeşte denumirea de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”.

Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” este o instituție de învățământ modernă care a reușit să se adapteze schimbărilor din societatea românească a ultimilor ani. Tocmai de aceea calificările oferite sunt în pas cu cerințele de pe piața de muncă, tinerii având posibilitatea de a dobândi competențele necesare integrării cu succes pe piața muncii în următoarele specializări:  tehnician în activități economice, ,tehnician în gastronomie; coafor-stilist; organizator banqueting; comerciant-vânzător, tehnician în protecția mediului.

Misiunea școlii constă în asigurarea dobândirii unor competenţe specifice unor meserii din domeniul servicii, estetică și igiena corpului omenesc, protecția mediului cât şi accederea la treptele următoare ale sistemului preuniversitar şi universitar, având ca obiectiv de bază formarea unor specialişti la nivelul standardelor europene şi ca aspiraţie dorinţa de a contribui la sporirea calităţii vieţii.