Staff Job Shadowing

       Anunț selecție cadre didactice pentru proiectul ERASMUS 2020-1-RO01-KA120-VET-095689

Citiți cu atenție documentele anexate.