Teme probă practică - examen de certificare - 2017

S-a publicat Lista națională a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare asociate pentru examenul de certificare a calificării profesionale care se va organiza pentru absolvenții învățământului profesional in anul 2017, pe site-ul edu.ro.
Pentru absolvenții liceului nostru găsiți temele la punctele:
11. Turism si alimentație - Bucătar
15. Estetică și igiena corpului omenesc - Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
Acestea pot fi descărcate de la linkul:https://www.edu.ro/listele-na%C8%9Bionale-temelor-pentru-proba-practic%C...