Valorile noastre

Viziunea : Dezvoltare durabilă prin educaţie.

Formularea Scopul/misiunea:

Liceul Tehnologic„Grigore Moisil” Deva îşi va consolida poziţia pe piaţa educaţiei, devenind un centru de dezvoltare a învăţământului românesc. Unitatea noastră va răspunde cu promptitudine şi competenţă provocărilor mediului economic, dinamicii pieţei muncii, va rămâne un furnizor de servicii educaţionale care  răspund nevoilor comunităţii.

Managementul resurselor umane:

  • asigurarea cu personal calificat a tuturor posturilor existente în unitate;
  • existenţa unui program de perfecţionare a întregului personal, urmărind permanent creşterea calităţii în fiecare domeniu;
  • stimularea cadrelor didactice ce obţin rezultate remarcabile în pregătirea  elevilor;
  • identificarea competenţelor necesare pentru indeplinirea cerinţelor unui anumit post şi evaluarea competenţelor reale la nivelul celui care ocupa sau poate ocupa postul.