Valorile noastre

Viziunea :

Servicii educaționale de calitate pentru profesii de viitor.

 

Formularea Scopul/misiunea:

Liceul Tehnologic„Grigore Moisil” Deva este școala în care sunt promovate spiritul de inițiativă și creativitate în scopul de a asigura o interfață dinamică între elev, comunitate și piața muncii.
Școala are misiunea să devină un partener foarte important în comunitatea locală, în spațiul economic și cultural în care ea există.

 

Managementul resurselor umane:

  • asigurarea cu personal calificat a tuturor posturilor existente în unitate;
  • existenţa unui program de perfecţionare a întregului personal, urmărind permanent creşterea calităţii în fiecare domeniu;
  • stimularea cadrelor didactice ce obţin rezultate remarcabile în pregătirea  elevilor;
  • identificarea competenţelor necesare pentru indeplinirea cerinţelor unui anumit post şi evaluarea competenţelor reale la nivelul celui care ocupa sau poate ocupa postul.

 

Oferta educațională:

Profilul şi specializările care constituie oferta unităţii şcolare corespund nevoilor de formare profesională şi ocupare pe piaţa muncii în domeniul serviciilor. În prezent Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” realizează pregătirea elevilor prin:

învăţământul liceal

cursuri de zi - filiera tehnologică
-profilul servicii – domeniile/specializările: economic, turism şi alimentaţie

cursuri seral - filieră tehnologică

-profilul real - domeniile/specializările: științele naturii
-profilul servicii – domeniile/specializările: economic, comerț, estetică și igiena corpului omenesc
-profilul tehnic – domeniile/specializările: fabricarea produselor din lemn
-profilul resurse naturale și protecția mediului – domeniul protecția mediului

 

învăţământul profesional

domeniul comerţ
domeniul turism și alimentație
domeniul industrie alimentară
domeniul estetică și igiena corpului omenesc
domeniul fabricarea produselor din lemn

 

învăţământul postliceal

domeniul comerţ
domeniul economic
domeniul turism și alimentație
domeniul industrie alimentară
domeniul protecția mediului

 

 Prin colaborare cu Universitatea Petroşani, se merge mai departe cu oferta educaţională, dând posibilitatea absolvenţilor de liceu să urmeze cursurile învăţământului superior în cadrul liceului.