Oferta educaţională

OFERTĂ ȘCOLARIZARE 2021-2022

 

A)            CLASA A IX-A ÎNVAȚĂMANT LICEAL, CURS DE ZI, Profil -Servicii

Domeniul :

a)             Turism și alimentație - intensiv franceză – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician în turism , Tehnician în gastronomie , Organizator banqueting)
b)            Economic – intensiv engleză – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație)

  

B)            CLASA A IX-A CICLUL INFERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, Cererea de inscriere

     Profil - Real, specializarea :  Științele naturii – 1 clasă - 28 locuri  
     Profil - Tehnic:
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn - 1 clasă - 28 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician în prelucrarea lemnului)
 

C)           CLASA A XI-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, Cererea de inscriere

      Profil - Servicii:
Domeniul: Turism și alimentație- 1 clasă - 28 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician în gastronomie)
Domeniul: Economic - 1 clasă - 28 locuri (calificare pe nivel 4: Tehnician în activități economice)
  

D)            ȘCOALĂ PROFESIONALĂ (cls.a IX-a)

Domeniul : 

a)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare : Bucătar) 
b)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare : Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație)
c)             Industrie alimentară – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare : Brutar - patiser -preparator produse făinoase)
d)             Comerț – 0,5 clasă - 12 locuri (calificare : Comerciant - vânzător)
 

E)            SCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul : 

a)             Economic – 1 clasă - 28 locuri (calificare : Agent fiscal)
b)             Industrie alimentară – 1 clasă - 28 locuri (calificare : Tehnician controlul calității produselor agroalimentare)
c)             Comerț – 1 clasă - 28 locuri (calificare : Tehnician activități comerciale)
 

  

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

 A) Depunere dosare pentru candidații admiși în unitatea școlară  clasa a IX-a învățământ 

 de zi     17.07.2021 – 20.07.2021
 seral    19.07.2021 – 23.07.2021
 

B) Înscrierea  candidaților în clasa a XI-a ciclul superior al liceului , învățământ seral:

Etapa I      12.07.2021 – 31.08.2021
Etapa II     01.09.2021 – 20.12.2021

 

C) Înscrierea  candidaților la școala profesională (cls a IX-a):

Etapa I       05.07.2021 - 08.07.2021 - înscrierea candidaților prin completarea de către aceștia a fișei de înscriere și transmiterea acestora de către secretariatele școlilor gimnaziale
                    08.07.2021  - afișarea listei candidaților înscriși
                           Nu se susține proba de preselecție
                   09.07.2021 - 12.07.2021 - înscrierea candidaților respinși la preselecția din unitățile de învățământul profesional de stat, inclusiv dual
                   12.07.2021  - afișarea listei candidaților înscriși

                   12.07.2021 - 13.07.2021 - proba suplimentară pentru domeniile comerț, turism și alimentație/alimentație și industria alimentară. Proba se susține la disciplina  Educație tehnologică, clasa a VIII-a

Numai dacă numărul candidaților e mai mare decât numărul de locuri aprobate
                 14.07.2021 – afișarea rezultatelor la proba suplimentară
                 15.07.2021 – depunerea contestațiilor la proba suplimentară
                 16.07.2021 – afișarea listei candidaților admiși
                 17.07.2021 – 20.07.2021 - depunerea dosarelor candidaților declarați admiși
 
Actele necesare:
     - fișa de înscriere în învățământul profesional (în original);
     - foaia matricolă clasele (V-VIII)
     - certificatul de naștere în copie legalizată șau certificată în conformitate cu originalul de către secretariatul unității de învățământ gimnaziale;
     - adeverința cu notele de la evaluarea națională
     - fișa medicală
Verificați aici >>   ce documente tipizate folosim.
 
                   22.07.2021 - afișarea listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere
 
Etapa II       22.07.2021 – 26.07.2021înscrierea candidaților prin completarea de către aceștia a fișei de înscriere și transmiterea acestora de către secretariatele școlilor gimnaziale. 
                     26.07.2021 - afișarea listei candidaților înscriși (vezi mai sus condițiile probei suplimentare)
                     29.07.2021 - 30.07.2021 - proba suplimentară pentru domeniile comerț, turism și alimentație/alimentație și industria alimentară. Proba se susține la disciplina  Educație tehnologică, clasa a VIII-a
Numai dacă numărul candidaților e mai mare decât numărul de locuri aprobate
                    30.07.2021 – afișarea rezultatelor la proba suplimentară
                    31.07.2021 – depunerea contestațiilor la proba suplimentară
                     01.08.2021afișarea listei candidaților admiși 
                     02.08.2021 – 05.08.2021depunerea dosarelor candidaților declarați admiși (vezi ce acte sunt necesare și depunerea doasarelor se poate face și prin poștă).
                   
 
E) Înscrierea  candidaților la școala postliceală:

13.07.2021 – 24.08.2021